Analytic

Wednesday, December 6, 2006

حضور

یه چیز و تو این چند روز زیاد ازم میپرسن و اونم اینه که نمره ها رو کی اعلام میکنم؟ همینجا بهتون بگم که روز یکشنبه صبح یعنی دوم بهمن ۱۳۸۴ (حدود ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰) در دانشگاه (خیابان حافظ) هستم که هم نمره ها رو بگم و همونجا هم به اعتراضا رسیدگی کنم! لطفاً به بقیه اطلاع بدین!!
تا بعد

No comments: